پیدا

چگونه میشود؟

درخواست حذف اطلاعات

به جان خودم این زندگی نیاز به یک چرخش 180 درجه ی محکم دارد. مثلا رفتن از این شهر ، یا حتی کشور! شروع زندگی مجردی! یک عمل زیبایی خیلی مهم! یک چیزی که این من را از من بگیرد