پیدا

اهمیت ندهیم

درخواست حذف اطلاعات

به دلایلی که برای خودم هم زیاد مشخص نیست ،یک نفر از آشنایان شدیدا زنک دچار توهم شده که باعث و بانی تمام بدبختی هایش من هستم و بنابراین پس از هر دردسری که در زندگی شخصی اش اتفاق می افتد (و به مقدساتم قسم من از تمامی آنها بی اطلاع هستم) ، در تلگرام مرا به خیلی کارهای بد متهم میکند و های بی جهت نثارم میکند. از آنجا که معتقدم بلاک نوعی اهمیت دادن به ادمها تلقی میشود تا حالا اینکار را نکرده ام. خلاصه ی کلام، یک ماهی میشد که حتی از نزدیک هم ندیده بودمش و ناگهان چند روز پیش به محض روشن نت ، با حدود 30 پیام از جانب او مواجه شدم. خواستم چت را باز کنم که ، در پیشنمایش پیام ها کلماتی از قبیل حسود و شوهر و فضولی و اشتباه و اخلاق و...به چششم خورد. انگشت را پس کشیدم! و با اندکی تامل راه حل بهتری یافتم. همه ی پیام هارا نخوانده ، یکجا پاک . نفس عمیقی کشیدم . و به کارهایم پرداختم ، امروز یکی از دوستانش را اجیر کرده بود ک به من پیام دهد تا ببیند آیا درح روح هستم یا خیر.من هم با روی خوش جواب دوستش را دادم. امشب هم در گروه خانوادگی گوشه و کنایه به افرادی میزند که پیام هارا سین نمی کنند! +دلیل رفتار اخیرش را حدس میزنم . ممکن است ارسال بی غرض یک متن درمورد آدمهای دارای اختلال روانی پارانوئید عصبانی اش کرده باشد!!